Welcome to our website !

Blog dla podróżujących rodziców

Berlin z dziećmi, podróże z dziećmi, Berlin z dzieckiem

Budżet obywatelski - dzielnica Śródmieście - GŁOSUJEMY!!!!!!

By 20:56

 (źródło http://budzet.dlalodzi.info)

Z małą obsuwką, ale piszę :).

GŁOSUJMY!!!!!!!!!!! Zostały tylko 2 dni!!!!!! To od nas zależy na co ta kasa zostanie wydana!!!

Ja ostatecznie zdecydowałam się na projekty:
 w Śródmieściu: 6, 34, 48, 66, 78
 z ogólnomiejskich: 15, 36, 104, 142, 164.

Głosujemy TU

Oto moje sugestie wyboru projektów w Śródmieściu:


6. Kompleks sportowo-rekreacyjny w „Pasażu Abramowskiego”.
Lokalizacja – pasaż Abramowskiego pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza, równolegle do ul. Abramowskiego – działka 139/29.
Opis – wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z toru do gry w boule, rampy dla deskorolkarzy, dwóch stołów betonowych do tenisa stołowego.
KOSZT REALIZACJI: 555 000,00
NUMER ID PROJEKTU: S0006

19. Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic występujących na terenie Holandii, Skandynawii i Niemiec.
Lokalizacja – jw.
Opis – kompleksowa wymiana nawierzchni, wprowadzenie mebli miejskich i zieleni. Nowa kompozycja terenu ma wymuszać na kierujących pojazdami wzmożoną uwagę i poprawiać bezpieczeństwo pieszych i cyklistów.
KOSZT REALIZACJI: 1 400 000,00
NUMER ID PROJEKTU: S0021

22. Zieleń w zwartej zabudowie Śródmieścia, ul. Struga/ul. Wólczańska.
Lokalizacja – jw.
Opis – projekt obejmuje: posadzenie drzew w pasie chodnika między miejscami parkingowymi oraz na podwórku miejskim, na terenach wolnych od instalacji podziemnych; zakup i nasadzenie drzew; przygotowanie miejsca i gruntu; wykonanie elementów zabezpieczających oraz pielęgnację roślin w kolejnych latach; posadzenie krzewów iglastych oraz posianie traw; posadzenie bluszczu zielonego na ścianach kamienicy.
KOSZT REALIZACJI: 580 000,00
NUMER ID PROJEKTU: S0025

34. Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia.
Lokalizacja – skrzyżowania: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ul. Wigury, ul. Piotrkowska i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława Kostki/ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza/ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza/al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima, ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta.
Opis – wytyczenie i wymalowanie, w technologii grubowarstwowej, śluz rowerowych na 10 skrzyżowaniach w rejonie śródmieścia. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pozostałych użytkowników ruchu.
KOSZT REALIZACJI: 25 200,00
NUMER ID PROJEKTU: S0038

38. Naprawa oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych chodników przy przejściach dla pieszych w okolicy parku Staromiejskiego.
Lokalizacja – jw.
Opis – naprawa chodników (użycie płyt guziczkowych) i niwelacja krawężników w okolicach przejść dla pieszych. Zmiany te mają poprawić komfort i bezpieczeństwo osób z wózkami dziecięcymi oraz niepełnosprawnych.
KOSZT REALIZACJI: 17 547,83
NUMER ID PROJEKTU: S004
39. Poprawa bezpieczeństwa i możliwość rekreacji dla mieszkańców Śródmieścia na skwerze przy ul. 6 Sierpnia nr 5.
Lokalizacja – jw.
Opis – przystosowanie skweru do użytkowania przez dzieci i osoby starsze poprzez ustawienie na nim urządzeń dla dzieci, ogrodzenie go, zainstalowanie monitoringu i oświetlenia.
KOSZT REALIZACJI: 60 000,00
S0043

48. Plac zasilany zabawą.
Lokalizacja – pasaż Rubinsteina.
Opis – w ramach zadania powstanie plac zabaw, którego urządzenia będą zasilane energią odnawialną, kinetyczną. Plac zabaw będzie wyposażony w urządzenia umożliwiające jego funkcjonowanie w ciągu całego roku. Dzięki energii wytwarzanej przez urządzenia będzie można zasilać oświetlenie placu zabaw, podgrzewanie nawierzchni etc. Urządzenia będą zaprojektowane przez studentów PŁ we współpracy ze studentami ASP, pod patronatem redakcji magazynu PURPOSE oraz serwisu internetowego „Ładnie naprawię”. Plac zabaw zostanie wykonany przez jedną z firm specjalizujących się w budowie placów zabaw. Plac ma być promocją nauki, techniki oraz dobrego wzornictwa.
KOSZT REALIZACJI: 185 000,00
NUMER ID PROJEKTU: S0055

58. Zielone ściany.
Lokalizacja – Ściany szczytowe wybranych kamienic miejskich (nasadzenia na działkach należących do Miasta), działki miejskie – 18 lokalizacji.
Opis – obsadzenie pnączami ślepych ścian szczytowych kamienic oraz zagospodarowanie frontów pustych działek zielenią (wysokie trawy), budowa rusztu wsporczego, rekultywacja terenu.
KOSZT REALIZACJI: 47 700,00
NUMER ID PROJEKTU: S0065

63. Uporządkowanie terenu otoczenia budynku szkolnego oraz założenie ogródka szkolnego przy SP 2 na „Manhattanie”.
Lokalizacja – jw.
Opis – realizacja zadania obejmuje: przeprowadzenie prac projektowych, ułożenie chodników z kostki (zamiast starych chodników płytowych), naprawę drogi gospodarczej (wymiana krawężników, naprawa wylewki betonowej, zmiana przebiegu chodników), naprawę ogrodzenia, zbudowanie ogródka szkolnego, budowę oświetlenia placu zabaw, wykonanie nasadzeń drzew, remont piaskownicy, budowę zadaszenia wejścia do szkoły, postawienie ławek i koszy na śmieci na terenach zielonych, naprawę murków klinkierowych.
KOSZT REALIZACJI: 199 100,00
NUMER ID PROJEKTU: S0071

65. Jeden dzień – dwa światy.
Lokalizacja – teren zielony u zbiegu ulic Abramowskiego i Sienkiewicza.
Opis – zadaniem jest przeprowadzenie dwóch festynów, z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki, dla dzieci i ich rodzin. Ich charakter będzie edukacyjno – rozrywkowy. Tematem przewodnim festynów będą: „Boże Narodzenie w różnych kulturach” oraz zdrowie, ekologia i higiena życia. Teren, na którym odbędą się festyny leży pomiędzy enklawą biedy a osiedlem apartamentowców. Stąd, w myśl tytułu projektu, festyny mają integrować świat dzieci bogatych i biednych.
KOSZT REALIZACJI: 17 280,00
NUMER ID PROJEKTU: S0073

66. Uporządkowanie terenu trawnika, położenie chodnika oraz remont chodnika.
Lokalizacja – trawnik (narożnik ul. Pomorskiej i ul. Wschodniej przed nr 11 przy ul. Pomorskiej). Chodnik (ul. Wschodnia po str. wsch. od ul. Pomorskiej do nr 20 przy ul. Wschodniej i dalsze naprawy punktowe w kierunku ul. Północnej).
Opis – wyrównanie terenu trawnika oraz ułożenie płyt ażurowych, położenie chodnika, oraz naprawy punktowe chodnika wzdłuż ul. Wschodniej.
KOSZT REALIZACJI: 140 000,00
NUMER ID PROJEKTU: S0074

71. „Staszic” łączy generacje.
Lokalizacja – park im. Staszica.
Opis – projekt zakłada modernizację parku przy zachowaniu jego zabytkowego charakteru i obejmuje m.in: zainstalowanie ekologicznego WC, montaż stojaków rowerowych, odnowienie ławek, adaptację alei na tor rolkarski, instalację stołu do ping-ponga, instalację liny do zjeżdżania (tyrolki) oraz rozbudowę placu zabaw.
KOSZT REALIZACJI: 202 000,00
NUMER ID PROJEKTU: S0084

75. Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.
Lokalizacja – jw.
Opis – przekształcenie ul. Piramowicza w tzw. woonerf czyli „podwórzec miejski”. W skład zadania wchodzi m.in. położenie bruku wraz z podbudową, budowa zieleńców, ustawienie mebli miejskich, budowa placu zabaw i innych elementów rekreacyjnych. Realizacja zadania ma stworzyć atrakcyjną przestrzeń publiczną poprawiającą wygląd miasta i bezpieczeństwo mieszkańców.
KOSZT REALIZACJI: 1 600 000,00
NUMER ID PROJEKTU: S0089

78. Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w parku im.Staszica w urządzenia do zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży.
Lokalizacja – jw.
Opis – wyposażenie istniejącego palcu zabaw w nowe elementy takie jak: karuzele, huśtawki, plansze do gier. Zadanie obejmuje m.in. przygotowanie projektu, przygotowanie terenu, zakup urządzeń oraz wprowadzenie zmian ułatwiających dostęp do placu osobom na wózkach i poprawiających bezpieczeństwo. Celem jest stworzenie warunków korzystnych dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego uczestników.
KOSZT REALIZACJI: 130 000,00
NUMER ID PROJEKTU: S0092
 (źródło http://budzet.dlalodzi.info/speaker-lineup/dzielnica-srodmiescie-zobacz-ktore-zadania-przeszly-pomyslnie-weryfikacje/)
You Might Also Like

1 komentarze

  1. Super wpis. Fajnie, że zachęcasz ludzi do głosowania!

    OdpowiedzUsuń