Welcome to our website !

Blog dla podróżujących rodziców

Berlin z dziećmi, podróże z dziećmi, Berlin z dzieckiem

Budżet obywatelski

By 14:05

Drodzy mieszkańcy Łodzi!!! 

To mój osobisty apel  i bardzo mi na tej sprawie zależy.
Do 29 września mamy czas, aby wydać nasze obywatelskie pieniądze na fajne projekty w Łodzi. Nie pozwólmy aby powstał kolejny pomnik, ławeczka pamiątkowa bądź coś równie durnego. Łódź zaczęła się zmieniać i idzie w fajnym kierunku, pomóżmy dobrze wydać pieniądze obywatelskie!!!
Powiedzcie znajomym, rodzinie, sąsiadom. Im więcej nas zagłosuje, tym lepiej, zróbmy coś dla Łodzi!!!
Głosować może każdy mieszkaniec Łodzi. Nie musicie być tu zameldowani, może głosować każdy powyżej 16 roku życia!!!

Głosować można TU

Projektów jest dużo, a jeśli komuś nie chce się wszystkich czytać, to ja wybrałam, moim zdaniem, kilka projektów godnych uwagi.

To są projekty ogólnomiejskie - można zagłosować na 5 wybranych, a jutro zamieszczę te ze Śródmieścia (rónież można zagłosować na 5 wybranych):

6. Targ owocowo-warzywny producentów żywności ekologicznej na Starym Rynku.
Lokalizacja – płyta Starego Rynku, działka B47-360/3.
Opis – utworzenie na Starym Rynku targu owocowo- warzywnego producentów żywności ekologicznej działającego 2 dni w tygodniu (w środy i soboty). Miasto winno rozpisać przetarg na operatora – organizatora i zarządcę targu, poprzedzony konkursem architektonicznym na aranżację targowiska i wygląd stoiska targowego.
KOSZT REALIZACJI: 1 000 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0007

11. Otwarty plac zabaw i boisko dla młodzieży i dorosłych – róg ul. Czechosłowackiej i ul. Niciarnianej.
Lokalizacja – ZSS nr 4, ul. Niciarniana 2a, plac za budynkiem, działka WD 14 i 15.
Opis – przygotowanie terenu pod inwestycje, wykonanie nawierzchni placu rekreacyjno – sportowego. Zakup i montaż sprzętu rozwijającego sprawność motoryczną młodzieży. Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego pokrytego nawierzchnią z granulatu wylewanego gumowego. Wymiana ogrodzenia wokół budynków na ogrodzenie z podmurówką oraz dwiema bramami wjazdowymi spełniającymi wymagania p.poż. Zakup i montaż kamer do monitoringu kompleksu.
KOSZT REALIZACJI: 750 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0014


15. Uruchomienie Łódzkiej Sieci Dzielnicowych Banków Czasu – umożliwienie mieszkańcom Łodzi świadczenia sobie nawzajem sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.
Lokalizacja – wszystkie dzielnice miasta.
Opis – wykonanie internetowego systemu obsługi Dzielnicowych Banków Czasu obejmujący rejestrowanie nowych użytkowników, prowadzenie kont zarobionych godzin oraz rejestrowanie transakcji. Przygotowany będzie również zestaw startowy dla nowych użytkowników. Jako podsumowanie rocznej działalności zorganizowany zostanie Festiwal Łódzkich Dzielnicowych Banków Czasu.
KOSZT REALIZACJI: 135 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0018

27. „Promenada Bałucka”.
Lokalizacja – ul. Zachodnia.
Opis – przebudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego w nowoczesną promenadę składającą się z: deptaku, drogi rowerowej, miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów, pasa zieleni, ławek, koszy na śmieci i psie odchody, oświetlenia, tablic informacyjnych, podjazdów do sklepów (ul. Zachodnia 23-27) dla osób niepełnosprawnych.
KOSZT REALIZACJI: 508 933,90
NUMER ID PROJEKTU: L0031

36. Sadzenie kwiatów (po uprzątnięciu) w donicach betonowych na terenie naszego miasta.
Lokalizacja – Biblioteka Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14; Dworzec Łódź-Kaliska; al. Piłsudskiego 7; Park Śródmiejski, Atlas Arena, łódzki Dom Kultury; pomnik kard. Wyszyńskiego (Retkinia); Dom Seniora, ul. Krzemieniecka.
Opis – oczyszczenie donic betonowych z kwiatów oraz innych odpadów, zasadzenie kwiatów w miejscach uczęszczanych przez łodzian i ich oświetlenie. Postawienie tablicy: „Nie rób z donic śmietnika”.
KOSZT REALIZACJI: 15 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0040

38. Mama, tata i ich dzieci grają w piłkę na parkiecie. Sąsiedzi im kibicują – dobrze się na Społem czują.
Lokalizacja – KS Społem, ul. Północna 36.
Opis – remont parkietu – demontaż zniszczonego parkietu dębowego, ułożenie na podłożu płyt USB oraz ułożenie nowego parkietu dębowego (I, II klasy) oraz prace wykończeniowe – wycyklinowanie oraz polakierowanie lakierem ekologicznym.
KOSZT REALIZACJI: 232 980,00
NUMER ID PROJEKTU: L0042

104. Punkt konsultacyjny dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej.
Lokalizacja – dowolna lokalizacja w centrum miasta.
Opis – utworzenie punktu konsultacyjnego dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej (utworzenie biura – przestrzeni lokalowej na potrzeby punktu, zakup materiałów, stworzenie strony WWW, promocja punktu, organizacja warsztatów, spotkania ze specjalistami), warsztaty dla młodzieży szkolnej, indywidualne porady i konsultacje ze specjalistami, prowadzenie telefonu i maila zaufania.
KOSZT REALIZACJI: 370 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L013

106. Aktywny Wypoczynek Łodzian.
Lokalizacja – Łódź.
Opis – otwarcie wypożyczalni rowerów (jedna na dzielnicę), uruchomienie giełdy rowerowej i przechowalni rowerów (okres jesienno-zimowy), powołanie ratowników medycznych na rowerach, nauka udzielenia pierwszej pomocy medycznej, aktywizacja osób 50+ i 60+, rowerowe wycieczki po Łodzi, spotkania z dietetykiem, lekarzem, szkolenie z przepisów ruchu drogowego, doskonalenie jazdy na rowerach.
KOSZT REALIZACJI: 189 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0134


112. Nowy Stary Rynek. Remont nawierzchni Rynku Starego Miasta oraz dodanie nasadzeń.
Lokalizacja – jw.
Opis – rozpisanie konkursu na projekt adaptacji Rynku Starego Miasta. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na zagospodarowanie Rynku – ze względu na krótki czas realizacji projektu, należy wybrać taką formę rozpisania konkursu, by można zmieścić się z całą realizacją w roku 2014. Proponujemy rozpisanie konkursu wśród studentów ASP, architektury, biur projektowych itd. Po wpłynięciu wniosków jury wybrane ze znawców tematu (architektów, projektantów, dyrektorów zaangażowanych w projekt wydziałów), na podstawie ich opinii wybierany jest zwycięski projekt, który zostaje zrealizowany. Projekt obejmuje wymianę nawierzchni, dodanie nasadzeń, elementów małej architektury na Rynku Starego Miasta, oraz parkingu dla autokarów.
KOSZT REALIZACJI: 785 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0143

129. Clown Toto w szpitalu.
Lokalizacja – łódzkie szpitale dziecięce.
Opis – warsztaty, które chcemy zaproponować naszym małym pacjentom mają charakter bajkowy. Każde dziecko będzie mogło wraz z Clownem Toto przełamać bariery i na chwilę uśmiechnąć się pooglądać kolorowy świat i zapomnieć o strachu. Warsztaty te będą polegać w głównej mierze na zabawie w cyrk. Dzieci nauczą się żonglować piłeczkami, rozkręcać talerzyki, chować się pod chustą animacyjną, stworzą z Clownem Toto Balonikowe Zoo oraz zorganizują wyścigi wiaderek. Wszystko po to by dobrze się bawić.
KOSZT REALIZACJI: 5 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0160

135. Cztery koła ratunkowe.
Lokalizacja – Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi łódzkiej – prowadzone przez fundację GAJUSZ, ul. Dąbrowskiego 87.
Opis – należy zakupić dwa nowe samochody osobowe, które spełniają kryteria:5-drzwiowe (konieczny jest łatwy dostęp do wnętrza dla dzieci niepełnosprawnych; mają bagażnik nie mniejszy niż 450 dm3; umożliwia przewóz sprzętu medycznego; silnik o pojemności 1, 7 CRDI- pozwala na ekonomiczną i sprawną jazdę; średnie spalanie w mieście 7, O 1 ON/100 km; jest oszczędny w eksploatacji; zwiększony prześwit/podwyższenie podwozia- zawieszenia (17 cm) – co pozwala na dojazd do pacjentów w trudnych warunkach atmosferycznych i drogowych; możliwość powiększania części bagażowej załadunkowej do min 14.001; wysokość pojazdu – łatwość wsiadania, wysiadania i załadunku np. wózka inwalidzkiego. Samochody należy trwale okleić informacją, ze jeżdżą do dzieci dzięki łodzianom, ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego.
KOSZT REALIZACJI: 132 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0167

 142. Bezpłatne toalety w przestrzeniach publicznych.
Lokalizacja – Park Staromiejski, Park 3. Maja, pl. Dąbrowskiego, pl. Wolności, Park im. J. Poniatowskiego.
Opis – w ramach zadania mają zostać stworzone toalety publiczne dla mieszkańców miasta oraz turystów, dostępne przez całą dobę. Toalety powinny być przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz w jak największym stopniu odporne na akty wandalizmu. Toalety powinny być bezpłatne. W ramach zadania należy: przygotować projekt toalet, wybrać i uzbroić lokalizacje w odpowiednie, konieczne do funkcjonowania toalet przyłącza, wybudować toalety, zabezpieczyć toalety przed potencjalnymi aktami wandalizmu poprzez zatrudnienie agencji ochrony oraz zainstalowanie monitoringu.
KOSZT REALIZACJI: 584 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0175

156. Rewitalizacja Starego Rynku wraz z otoczeniem.
Lokalizacja – jw.
Opis – opracowanie projektu architektonicznego, wymiana nawierzchni placu, uporządkowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami, wybudowanie obiektów małej architektury (kwietników, stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci), wyznaczenie miejsca na czasowe montaże: sceny estradowej, muszli koncertowej, wybiegu, wykonanie dojazdu do tego miejsca, wybudowanie latarni wraz z umieszczeniem punktów poboru energii elektrycznej na cele wystawowe lub handlowo–usługowe.
KOSZT REALIZACJI: 2 080 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0193

 164. Organizacja warsztatów dla uczniów SP oraz pracowników stołówek szkolnych w zakresie smacznego i zdrowego żywienia oraz przeciwdziałania otyłości.
Lokalizacja – Łódź.
Opis – należy stworzyć w każdej dzielnicy placówkę, do której w ramach dodatkowych zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych uczęszczać będą uczniowie oraz personel stołówek szkolnych. Placówka taka powinna być wyposażona w stanowiska do przygotowywania posiłków przy których uczestnicy warsztatów samodzielnie pod kierownictwem instruktora przygotowywaliby zdrowe jedzenie i uczyliby się zasad prawidłowego żywienia. Ponadto personel stołówek szkolnych uczęszczałby na kursy gotowania w oparciu o zasadę zdrowego żywienia. W szkołach należy kontynuować proces, poprzez stworzenie w szkole w oparciu o osoby zaangażowane w projekt wywodzące się z danej placówki, miejsca gdzie będzie można przygotowywać założenia zdrowego menu do realizacji w stołówce. Ponadto będzie to miejsce służące zdobywaniu wiedzy i wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy uczniami oraz personelem kuchni.
KOSZT REALIZACJI: 162 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0203

 167. „Przystanki są dla ludzi” – doposażenie 150 śródmiejskich przystanków MPK w estetyczne ławeczki, kosze na śmieci oraz tablice z rozkładami jazdy na słupkach mocowane do elewacji budynków.
Lokalizacja – 150 wybranych przystanków MPK w centralnej historycznej części Łodzi.
Opis – montaż 150 kompletów składających się z min. 3-sobowej ławki bez oparć, ale z podłokietnikami, a także kosza na śmieci i tablicy rozkładu jazdy. Celem zadania jest poprawa estetyki oraz zwiększenie komfortu pasażerów.
KOSZT REALIZACJI: 706 000,00
NUMER ID PROJEKTU: L0207

 Tu kilka najważniejszych informacji na temat budżetu obywatelskiego:


Budżet lokalnie ogólnomiejsko

Co to jest budżet obywatelski?

 Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której zadecydujemy bezpośrednio my – mieszkańcy i mieszkanki Łodzi. Wpierw będziemy mieli możliwość przygotowania i zgłoszenia propozycji zadań, a potem wskazania w powszechnym głosowaniu tych pomysłów, które zostaną zrealizowane w roku 2014.


Jak można głosować?

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET
Od samego początku budżetu obywatelskiego, Urząd Miasta Łodzi pracuje nad specjalną aplikacją internetową. Pozwoli ona głosować bez konieczności druku kart do głosowania, wychodzenia z domu, czy jechania do punktów wyborczych. Wystarczy, że wejdziesz na stronę aplikacji, podasz swój PESEL, adres zamieszkania i zadeklarujesz dzielnicę – już możesz głosować! Podobnie, jak w przypadku kart papierowych, aplikacja zostanie podzielona na dwie części – jedną do głosowania na projekty ogólnomiejskie, drugą do głosowania na zadania z Twojej dzielnicy.

GŁOSOWANIE W PUNKTACH WYBORCZYCH
Dla osób, które nie korzystają na co dzień z internetu, bądź, po prostu, wolą złożyć swoje głosy w sposób nieco bardziej klasyczny, Urząd Miasta Łodzi wyznaczył na czas głosowania punkty wyborcze. Od 21 do 29 września, możesz udać się do jednego z trzech punktów w Twojej dzielnicy i oddać swój głos. Podobnie, jak w przypadku głosowania internetowego, otrzymasz dwie karty do głosowania – dzielnicową i ogólnomiejską. Wybór należy do Ciebie!
Czy można pobrać karty do głosowania dla sąsiadów, rodziny znajomych? Urząd przygotuje pewną ilość kart dostępnych na miejscu. Może być tak, że ich liczba może być zbyt mała, by obdzielić nimi wszystkich. Bezpieczniej zatem będzie wydrukować karty z naszej strony! Linki znajdziesz w zakładkach dzielnicowych powyżej!
Lista punktów do głosowania (W punktach będzie można głosować od dnia 21 do 28 września 2013 r. w godzinach 10-18, a w dniu 29 września 2013 r. w godzinach 10-16):

BAŁUTY
 • Furtka Miejska, ul. Zachodnia 47 (budynek dawnej Delegatury);
 • Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”, ul. Limanowskiego 166;
 • Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39.

GÓRNA
 • Furtka Miejska, Al. Politechniki 32 (budynek dawnej Delegatury);
 • Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2, ul. Sopocka 3/5;
 • Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1.

POLESIE
 • Furtka Miejska, ul. Krzemieniecka 2b – I piętro (budynek dawnej Delegatury);
 • Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3, ul. Olimpijska 9;
 • Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, Filia Nr 17, ul. Ossowskiego 4.

ŚRÓDMIEŚCIE
 • Furtka Miejska, ul. Piotrkowska 153 (budynek dawnej Delegatury);
 • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony al. Schillera).

WIDZEW
 • Widzewskie Domy Kultury, al. Piłsudskiego 133;
 • Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Widzew, Filia Nr 8, ul Bartoka 27;
 • Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz zagłosować przez internet, bądź osobiście, zawsze pozostaje Ci możliwość wykorzystania poczty! Wystarczy, że wydrukujesz karty do głosowania (tak, dwie – ogólnomiejską i dzielnicową), wypełnisz je i wyślesz na adres Urzędu Miasta Łodzi (Kancelaria Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź)! Pamiętaj jednak, że, podobnie jak w przypadku składania wniosków, tu także nie decyduje data stempla pocztowego. Twój głos musi trafić do Urzędu przed godziną 16.00 w niedzielę, 29 września. Jeżeli trafi później, nie zostanie wzięty pod uwagę.
 (źródło http://budzet.dlalodzi.info/o_budzecie/)

You Might Also Like

1 komentarze

 1. Najlepiej wydać pieniądze przeznaczone na budżet obywatelski na budowę placu zabaw dla dzieci.

  OdpowiedzUsuń